http://www.haderahigh.org.il/news_main/luach_machazit_a   

ביקור בבסיס חיל האוויר- כיתות י

הודעות במקצועות הלימוד :
לתלמידי  י"א

יש לקרוא את הרומן "סיפור פשוט"/ ש"י עגנון, עד 16/11/14.

יתקיים מבחן בקיאות- תשלח הודעה לגבי תאריך מדוייק

בהצלחה, צוות ספרות


לתלמידי י"ב : ביום ראשון 26.10 יתקיים מבחן שכבתי בהיסטוריה. המבחן כולל את כל החומר הנלמד משנה שעברה.

הנושאים לבחינה - בקישור זה


לתלמידי י"א : ביום שני 27.10 יתקיים מבחן שכבתי בספרות. החומר למבחן בקישור זה, סיכומים למבחן נמצאים בדף ספרות

הפסקה פעילה - זומבה