http://www.haderahigh.org.il/news_main/luach_machazit_b   

הודעות באתר

  • ההודעות המתפרסמות בחלון זה הן מקוצרות, על מנת לראות את ההודעה המלאה, כולל האפשרות להוריד את הקבצים (במידה וקיימים)
    יש ללחוץ על הקישור בכותרת כל הודעה !! 
  • הודעות שוטפות לשכבת י"ב http://www.haderahigh.org.il/news_main/news_yb2014
    נשלח 31 במאי 2014, 22:56 על ידי תיכון חדרה
  • ישראל עולה כיתה שינויים בתכנית היבחנות חדשה בבחינות הבגרות : http://www.haderahigh.org.il/israel_ola_kita
    נשלח 31 במאי 2014, 22:58 על ידי תיכון חדרה
הצג הודעות 1 - 2 מתוך 2. הצג עוד »

ערב מגמת תקשורת - תשע"ד