הסטוריה - כיתה י"א

החומר למבחן באזרחות לשכבת יא' שתתקיים ביום רביעי 13/4/13

הנושאים:

1. הכרזת העצמאות כולל הרקע ההסטורי

2.לאום ומדינת לאום

3.גישות למדינה דמוקרטית

4.שלטון העם

5. זכויות אדם ואזרח

6. זכויות חברתיות

7. זכויות קבוצה

8.פלורליזם, סובלנות, הסכמיות

9.הכרעת הרוב

10. הגבלת השלטון מנגנונים הפרדת רשויות

11. שלטון החוק

 הכתות של ינון י"א1,5 לא יבחנו על נושא 10.

יתר הכיתות לא יבחנו על נושא 11.