היסטוריה שכבת י'

ביום ראשון ה-18.5 יתקיים מבחן בהיסטוריה

הנושאים למבחן: 

1. הגורמים לצמיחתה ולהתארגנותה של התנועה הציונית

 2. פועלו של בנימין זאב הרצל לבניית התנועה הציונית ולארגונה: "מדינת היהודים", תכנית באזל,

    המסגרות הארגוניות למימוש מטרות התנועה, ניסיונותיו לקדם את קבלת הצ'רטר, ויכוח אוגנדה.

 

תלמידים שלא נבחנו במבחן הקודם יבחנו בנוסף על הנושאים הבאים:

1. דפוסי השלטון הרומאי בארץ-ישראל (מלך חסות - הורדוס, הנציבים).

2. תוצאות המרד וחורבן בית המקדש

3. המרכז ביבנה - תקופת רבן יוחנן בן זכאי, רבן גמליאל.

 

על התלמידים לקבל אישור מאפרת לפני המבחן. בזמן הבחינה לא יתקבלו אישורים מאוחרים/

 

בהצלחה צוות היסטוריה