מעורבות חברתית - תשע"ח

הודעות שוטפות

בכל שאלה ניתן לפנות לבת לוי, רכזת המעורבות החברתית בביה"ס.

עורכי העמוד: מור כהן ויניב בן לולו

מסגרות התנסות - מעורבות חברתית:
* ניתן לראות את הפרטים הנוגעים לכל מסגרת התנסות, בלחיצה על הקישור המופיע מתחת לתמונה.
תנועות נוער:
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D.png      
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%9B%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A7%D7%A8%D7%9E%D7%91%D7%95.png       
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%9E%D7%93%D7%A6%D7%99%D7%9D.png
               צופים                                   כנפיים של קרמבו                                  מד"צים
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99-%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8.png      
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90.png      
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99.png
            מכבי צעיר                                    בני עקיבא                                         אחרייhttps://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%5E21F42B51E47338B4493CAC10DBA4EA215D9BCC8EC8E23C8C0D%5Epimgpsh_fullsize_distr.png?attredirects=0
                  איגי


חונכויות / סיוע לימודי וחברתי:
  
      
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%5EF449F17E602FF65B2F730031C20FAD2BA051494A086F83E56A%5Epimgpsh_fullsize_distr.png
      
    חונכות בחטיבת הביניים                         אולפן עולים                        חונכות בבתי ספר יסודיים
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D.png
       
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%AA.png
      
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%AA.png
חונכות מתמטיקה למצטיינים                       חינוך לפסגות                             פנימיית תלפיות
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%9D.png
       
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9F.png
      
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%A5.png
         מרכז מקסם                                        צהרונים                                     תכנית ח"ץ
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/afikim
       
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/horimveyeladim
     אפיקים להצלחה                               מרכז הורים וילדים


קשישים ואוכלוסיות מיוחדות:
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%93-120.png?attredirects=0
       
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA.png?attredirects=0
       
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA.png?attredirects=0
     בית אבות "עד 120"                      בית אבות "בית הנשיא"                       הקרן לידידות

https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8.png?attredirects=0
       
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9F.png?attredirects=0
     
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%5EF09BCB97725FE59CD1CCF077FF64B8F685718F8C50F2FE717B%5Epimgpsh_fullsize_distr.png?attredirects=0
         מועדון לעיוור                                         איל"ן                                      משכנות זהב


מרכזי נוער, מתנ"סים ומועדונים:
רפואה ובריאות:
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%90%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%A1-%D7%97%D7%93%D7%A8%D7%94.png
       
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%9E%D7%92%D7%9F-%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9D.png
       
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%5E002EDFD9E0E1E2FD07EA77B74A5C91C3077177E41CAD7F565A%5Epimgpsh_fullsize_distr.png
        אמבולנס חדרה                                 מגן דוד אדום                                    קופ"ח מכבי
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%5EBF32425DCB281671524BB5693DB5E0EEC4D9F90D69CBF7053C%5Epimgpsh_fullsize_distr.png         
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%A9%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA.png
        קופ"ח לאומית                                שגרירי בריאות


חוגים וספורט:
     
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%93%D7%A2.png
       
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%5E3E06F29D505AB9FA02BC860957507178749CF08074B13CFE4A%5Epimgpsh_fullsize_distr.png
       
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%5ED880D4671998E26344DC58931DBED246F56B8E83925EB5AD6B%5Epimgpsh_fullsize_distr.png
             טכנודע                                        צבעי מחול                                  עוזר מאמן כדורגל
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%9F-%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A2%D7%A3.png
       
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%5EED9539D5AD5794DAA6ED47E04FD049C52E4A2BE6AEF3E87906%5Epimgpsh_fullsize_distr.png
       
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%94.png
סיוע מנהלי:
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%90%D7%9F.png
       
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9C%D7%9C-%D7%99%D7%A4%D7%94.png
          מוזיאון הח'אן                                ביה"ח הלל יפה


בתוך ביה"ס:
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%AA-%D7%96%D7%9E%D7%A8.png
       
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA-%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D.png
       
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91.png
            להקת זמר                                מועצת תלמידים                                   נאמני מחשב
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%99-%D7%A9%D7%9C%D7%97.png
       
       
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%5E2489FF5A12157DA198C95D8B54E1EB62FD516D91ED412703C4%5Epimgpsh_fullsize_distr.png
           נאמני של"ח                                 
                        סיוע בתחזוקת בית הספר   
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%5E64AD3E3E711E3B42437A5684AA3BAF8CD05A583A22608381A3%5Epimgpsh_fullsize_distr.png
       
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%5EE2E3D092E9B2D8FD3A5576A95EE3A700149E39E7A0161A2A81%5Epimgpsh_fullsize_distr.png


שונות:
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%9B%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%94.png
       
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%5E771ED2D17FC2817A9A89B86CAEB1BB0C75203E9432467198CF%5Epimgpsh_fullsize_distr.png
      
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%95.png
 
             כלבייה                                     ספריות עירוניות                                    
 
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7.png
       
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/anonymous
     
            אור ירוק                                            אנונימוס                              החברה להגנת הטבע
https://sites.google.com/a/haderahigh.org.il/main/mechoyavot_ishit/%5E538835301CCD968AE464F85FA3DFCA40D6B3339146DF8B9942%5Epimgpsh_fullsize_distr.png?attredirects=0

          שומרי מסך