מסגרת התנסות: חונכות בבתי ספר יסודיים

מידע:
ליווי לימודי / רגשי / חברתי לתלמידים בבתי הספר היסודיים בעיר.
ניתן להשתבץ קרוב לאזור המגורים.
 כתובת: ניתן לבצע בכל אחד מבתי הספר היסודיים בעיר
 טלפון: יש לפנות לאחראי במהלך שעות ביה"ס
 איש קשר: עומר גורן
לכניסה לאתר לחץ כאן
Comments