מסגרת התנסות: סיוע לחינוך חברתי

מידע:
עזרה בתחום החינוך החברתי (קישוטים, השתתפות בטקסים) בבית הספר.
 כתובת: בתוך ביה"ס תיכון חדרה
 טלפון: יש לפנות לאחראית בשעות ביה"ס
 איש קשר: רתם לוינסקי
לכניסה לאתר לחץ כאן
Comments