מסגרת התנסות: סיוע למעורבות חברתית

מידע:
עזרה בתחום המעורבות החברתית (קישוטים, הקלדת נתונים, יצירת חומרי הדרכה) בבית הספר.
 כתובת: בתוך ביה"ס תיכון חדרה
 טלפון: יש לפנות לאחראי בשעות ביה"ס
 איש קשר: עומר גורן
לכניסה לאתר לחץ כאן
Comments