מסגרת התנסות: סיוע בתחום התחזוקה

מידע:
עזרה בתחום תחזוקת בית הספר.
 כתובת: בתוך ביה"ס תיכון חדרה
 טלפון: יש לפנות לאחראי בשעות ביה"ס
 איש קשר: ניסן
לכניסה לאתר לחץ כאן
Comments