פרוייקטים - תשע"ה

מפגש לתלמידי פרויקט נחשון

מפגש משוב לתלמידי פרויקט נחשון יתקיים ביום שלישי, 16.12.14 באודיטוריום פיסיקה.

תלמידי שכבת יב' – בשיעור השישי (12:45)

תלמידי שכבת י' ו- יא' – בשיעור השביעי (13:30)

נוכחות חובה!

בברכה, גלי לוברמן