דבר המנהלת


מורים, תלמידים והורים יקרים !

אנו פותחים את שנת הלימודים תשע"ח לאחר חופשת קיץ שקטה ללא ארועים חריגים בארץ ובעירנו חדרה.

שנת הלימודים הקודמת הסתיימה בהצלחה רבה למרות החששות שעלו ואי הודאות ששררה סביב הרפורמה במערכת החינוך אשר קיבלה את השם "ישראל עולה כיתה" .תלמידי שכבת כיתות יב' אשר היו השכבה ראשונה לרפורמה עמדו בהצלחה בבחינות הבגרות ובכל המשימות  למרות העומס והקושי אותם חוו לאורך כל שנות הלימודים.

שיטות ההוראה מתחדשות ומשתנות בהתאמה לשינויים אשר מוביל משרד החינוך בשנים האחרונות. צוות בית הספר מתעדכן בהתאם ומקדם כניסת שינויים אלו במקצועות השונים. בשנת הלימודים הקרובה נתקדם בצעד נוסף עם כניסת השימוש בספרים הדיגיטליים. כל חדרי הכיתות צוידו במחשב ומקרן כדי לאפשר קידום שיטות הוראה ולמידה המתאימות למאה ה 21 .

בית הספר שלנו מחנך את תלמידיו להיות אזרחים בעלי מסוגלות עצמית, המודעים לזכויותיהם וחובותיהם ופועלים מתוך חשיבה ביקורתית. כמו כן, אנו מחנכים את תלמידינו לשותפות, סובלנות, מעורבות חברתית וערבות הדדית.

על בסיס ערכים אלו חובתנו לחנך את תלמידינו להבנה כי בכל צעד וצעד אותו הם מבצעים ויבצעו בעתיד, עליהם לנסות למצוא את האיזון שבין חברה וסביבה, כמו גם את האיזון שבין צורכי הפרט וצורכי הסביבה למען יצירת חברה בריאה, מאוזנת וצודקת.

בבית הספר מתקיים מפגש אנושי וחינוכי מרתק. אנו מאמינים שלצעירים זכות להיות בני 16, אנו מאפשרים לכם לנסות ולטעות, ואנו עומדים לצדכם בתהליך ההתבגרות. יחד עם זאת יש לחברה הבוגרת והמחנכים את הזכות והחובה להציב גבולות, לכוון, להדריך ולחנך.

שאיפתנו לחנך לאורה של השקפת עולם הומניסטית. השקפה זו עומדת ביסוד עשייתנו החינוכית ובאה לידי ביטוי בחינוך לשלום, לדמוקרטיה, לכבוד האדם ולתרומה לחברה, כיסודות מנחי חיים. התוכנית החינוכית השנתית של בית הספר מעידה על כך שלצד הערכה להישגים לימודיים, איננו מסתפקים ביעד של העלאת אחוז הזכאים לתעודת בגרות, ושמנו לנו למטרה להעלות את אחוז התלמידים המסיימים שתים עשרה שנות לימוד ולהעלות את אחוז הבוגרים המשכילים, הבוגרים התרבותיים, הערכיים והמתנדבים.

תוכנית הלימודים והתוכנית החברתית-חינוכית של בית הספר כוללת שילוב רב תחומי בין מקצועות שונים המאפשר לכל תלמיד למצות את הפוטנציאל הטמון בו, והיא כוללת סמינרים רעיוניים, הרצאות, הצגות, פעולות התנדבות ועוד, שמטרתם לקדם את המצוינות האנושית כיעד מרכזי של בית הספר.

הצוות החינוכי של בית הספר גאה במקצועו, בעשייתו ובמורשת בית הספר. אנו מתגאים באיכות בוגרי בית הספר המדענים, הרופאים הטייסים ועוד. איכות זו היא פרי החינוך שניתן ע"י ההורים, המדריכים בתנועת הנוער, המפקדים בצבא, אך גם על ידינו המורים.

זו השנה השניה בה בית הספר נכלל בין 285 בתי ספר תיכוניים בארץ המוערכים כמצטיינים בזכות ההישגים הגבוהים אליהם מגיעים תלמידנו ובזכות החינוך הערכי הניתן לבאים בשערינו.

אנו נמשיך להצעיד את בית הספר קדימה באמצעות עבודה מאומצת ומקצועית בה אנו מקפידים על נוהלי עבודה אחידים וקיום הוראה איכותית ומאתגרת המתחשבת בשונות התלמידים. 

מאחלת לכולנו שנת לימודים פורייה,

                                     יעל פז,
                           מנהלת בית הספר