מעורבות חברתית

על כל תלמיד/ה בתיכון חדרה מוטלת החובה להשתתף בתוכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית קהילתית בכל אחת משנות הלימוד בחטיבה העליונה. לרשות התלמידים עומד מגוון רחב של מסגרות בהן יוכלו למצוא את המקום המתאים להם ולתרום לקהילה בצורה הטובה ביותר והמספקת ביותר.

היקף התוכנית-180 שעות

רכזת התוכנית-בת לוי

התנדבות עם

קשישים ובמרכזים עירוניים

חונכויות ופעילות

בית ספרית

התנדבות

בתנועות

הנוער העירוניות