top of page

טופס למידה בחירום

תלמידים יקרים שלום, במסגרת היערכות למצב חירום מצורף שאלון למידה בחירום. עליכם למלא  טופס זה לאחר צפייה במצגת ובסרטון המצורפים כאן

bottom of page