מגמת פיזיקה

המילה "פיסיקה" מקורה ביוונית ומשמעה "של הטבע". פיסיקה היא מדע העוסק בשאלות הקשורות לאירועים המתרחשים בטבע. הפיסיקה עוסקת במהות הטבע ולכן היא קשורה ומשפיעה על כל המדעים האחרים. תפקידה לתת תיאור של המציאות (הטבע והיקום) ולמצוא עקרונות וחוקים שיסבירו מציאות זו. הפיסיקה מחפשת סדר וסיבתיות בעולם: מהו חומר, מדוע גופים נעים, מדוע הירח אינו נופל עלינו, מניין נובעת אנרגיית השמש.

:תכנית הלימודים

מכניקה-מדע העוסק בגופים, בכוחות שהם מפעילים אלה על אלה ובהשפעת כוחות אלה על תנועת הגופים.

אלקטרומגנטיות-תופעות העוסקות במטענים חשמליים נייחים, חקר של מצבי זרימה חשמלית, תופעות מגנטיות והקשר שבין מטענים חשמליים ומגנטיות.

קרינה וחומר-האור, המודל החלקיקי של האור, תופעות יסודיות של האור, גלים מכניים ואלקטרומגנטיים, מבנה האטום והגרעין, ומבוא לתורת הקוונטים.

ניסויי חקר ואישוש במעבדת הפיזיקה המתקדמת שבבית הספר.

מקצוע הפיזיקה

הוגדר כיעד לאומי

בשנת תשע"ח

תעודת

בגרות

איכותית

בונוס

מוגדל

באוניברסיטה

תפקידים

מאתגרים

ביחידות

העילית

תנאי קבלה

לימודי מתמטיקה בהיקף של 4-5 יח"ל