top of page

מגמת אדריכלות והנדסת בנייןלמי מיועדת המגמה?

המגמה מיועדת לתלמידי תיכון יצירתיים שאוהבים לתכנן  ולעצב, תוך יישום

טכנולוגיות מתקדמות.


למה כדאי ללמוד במגמה?

מגמת אדריכלות פותחת בפני התלמידים את היכולת להכיר את מבנה השלד, תהליך התכנון האדריכלי ושפת השרטוט, כדרך לביטוי רעיוני וכאמצעי לתקשר עם בעלי מקצוע שונים בענף הבנייה והאדריכלות.


מה כוללים הלימודים ?

הלימודים במגמה הינם עיוניים ומעשיים כאחד בדגש על שרטוט ידני וממוחשב -

תוך שימוש בתוכנות  שרטוט דו -ממד ומידול בתלת ממד מתקדמות.

במהלך הלימודים יכירו התלמידים את החומרים שמשתמשים בבניין, תכונותיהם, תפקידיהם וכן יצאו לסיורים אדריכליים ויכירו שיטות וטכנולוגיות בנייה שונות

וחדשניות.


במגמה מקצוע מוביל -טכנולוגיות הבנייה    3 יח"ל +2 יח"ל

תכנית הלימודים במקצוע טכנולוגיות הבנייה מיועדת לחשוף את התלמידים לעולם האדריכלות והבנייה דרך הכרת המבנה כיחידה שלמה המורכבת ממגוון נרחב של פריטים המשולבים ביניהם, דרך התנסות גרפית הדורשת שליטה שפת הסרטוט ובתוכנות מחשב רלוונטיות.

המקצוע המוביל " טכנולוגיות הבנייה" מורכב משני חלקים: " תורת המבנים" ו " יישומים בטכנולוגיות הבנייה" . משך הלימודים הוא שנתיים (כיתה י' וכיתה י"א) שבתומם ייבחנו התלמידים בחומר של "טכנולוגיות הבנייה-תורת המבנים" בבחינה חיצונית של 3 יח" ל, ובבחינה פנימית של 2 יח"ל ב"יישומים בטכנולוגיות הבנייה" .

בכיתה י"ב- הגשת פרויקט גמר תכנוני  5 יח"ל .


מחכים לראותכם, מגמת אדריכלות תיכון חדרה.

bottom of page