top of page

מגמת ביוטכנולוגיה

המחקר, הפיתוח והשימוש במערכות ביולוגיות, לתהליכי ייצור או אנליזה בתחומי התעשייה, הרפואה והחקלאות, נקרא - ביוטכנולוגיה. מערכות אלו כוללות בעיקר מערכות תאים חיידקים, שמרים, פטריות, אצות, ותאים ורקמות מצמחים ומבעלי חיים( או אנזימים וחומרים) אחרים המופקים מהם. בביוטכנולוגיה נעשה שילוב של שטחי מדע משלימים מתחומי הביולוגיה, ההנדסה והכימיה. תוכנית הלימודים במגמת הביוטכנולוגיה חושפת את התלמידים לענף מדעי מרתק , הנמצא בתנופת u1492 התפתחות בארץ ובעולם, ומקרבת אותם לנעשה בתעשייה ובמחקר. בנוסף על תחומי הידע הנלמדים בכתה באופן רציני ומעמיק מושם דגש על התנסות מעבדתית ברמה גבוהה. המעבדה מצוידת במיטב המכשור המעבדתי והתלמידים לומדים טכניקות עבודה מתקדמות המהוות בסיס לקראת לימודי המשך אוניברסיטאיים.

מגמת ביוטכנולוגיה

מערכות ביוטכנולוגיות 5 יח"ל

פרקי חובה- 70%


מבוא לביוטכנולוגיה תהליכי תסיסה - שימוש בתהליכי תסיסה

בתעשייה.

הנדסה גנטית - עקרונות ושיטות. יישום ההנדסה הגנטית בחקלאות


(השבחת צמחים) וברפואה (ייצור אינסולין, הורמון גדילה, ריפוי גני).

תרביות תאים - גידול תאים של בע"ח וצמחים בתרבית, לייצור והפקה


של חומרים ביולוגים.

אימונודיאגנוסטיקה - שימוש בשיטות אימונולוגיות באבחון מחלות,


ושימוש בנוגדנים לריפוי.

חקר מתוקשב ביואינפורמטיקה- שימוש מושכל בכלים


ביואינפורמטיים אותנטיים זמינים ברשת האינטרנט לצורך פתרון


בעיות ביוטכנולוגיות עכשוויות.

פרקי הרחבה והעמקה-30%


ביוקטליזה רקע תיאורטי- חלבונים, אנזימים, קינטיקה אנזימתית,


קיבוע, שיטות ניקוי והפרדה.


מעבדה ביוכימיה מכשירית- רכישת מיומנויות עבודה בסביבה ניסויית


מתקדמת ובאופני עיבוד נתונים באמצעות המחשב.


פרוייקט גמר 5 יח"ל


ביצוע מחקר ניסויי בחסות מעבדת מחקר אקדמית או מפעל תעשייתי.


במקצוע זה כמה דגשים מרכזיים:


• התעמקות בבסיס הידע התיאורטי לנושא נבחר


• מחקר פעיל - ביצוע הלכה למעשה של מחקר יישומי אותנטי


• התנסות בשיטות עבודה מחקריות ובמכשור מתקדם


• עבודת צוות - אחריות משותפת לביצוע המחקר ולתוצאותיו


• קיום דיאלוג עם הקהילה - תרומתם של התלמידים להעלאת מודעות


הקהילה לתחום הנחקר על ידם.

bottom of page