top of page

מגמת ביוטכנולוגיה

מערכות ביוטכנולוגיות 5 יח"ל

פרקי חובה- 70%


מבוא לביוטכנולוגיה תהליכי תסיסה - שימוש בתהליכי תסיסה

בתעשייה.

הנדסה גנטית - עקרונות ושיטות. יישום ההנדסה הגנטית בחקלאות


(השבחת צמחים) וברפואה (ייצור אינסולין, הורמון גדילה, ריפוי גני).

תרביות תאים - גידול תאים של בע"ח וצמחים בתרבית, לייצור והפקה


של חומרים ביולוגים.

אימונודיאגנוסטיקה - שימוש בשיטות אימונולוגיות באבחון מחלות,


ושימוש בנוגדנים לריפוי.

חקר מתוקשב ביואינפורמטיקה- שימוש מושכל בכלים


ביואינפורמטיים אותנטיים זמינים ברשת האינטרנט לצורך פתרון


בעיות ביוטכנולוגיות עכשוויות.

פרקי הרחבה והעמקה-30%


ביוקטליזה רקע תיאורטי- חלבונים, אנזימים, קינטיקה אנזימתית,


קיבוע, שיטות ניקוי והפרדה.


מעבדה ביוכימיה מכשירית- רכישת מיומנויות עבודה בסביבה ניסויית


מתקדמת ובאופני עיבוד נתונים באמצעות המחשב.


פרוייקט גמר 5 יח"ל


ביצוע מחקר ניסויי בחסות מעבדת מחקר אקדמית או מפעל תעשייתי.


במקצוע זה כמה דגשים מרכזיים:


• התעמקות בבסיס הידע התיאורטי לנושא נבחר


• מחקר פעיל - ביצוע הלכה למעשה של מחקר יישומי אותנטי


• התנסות בשיטות עבודה מחקריות ובמכשור מתקדם


• עבודת צוות - אחריות משותפת לביצוע המחקר ולתוצאותיו


• קיום דיאלוג עם הקהילה - תרומתם של התלמידים להעלאת מודעות


הקהילה לתחום הנחקר על ידם.

bottom of page