top of page

מגמת ביולוגיה

תכנית הלימודים

נושאי חובה-ליבה

  • מבנה ותפקוד של המערכות בגוף האדם בדגש על הומואוסטזיס: עיכול, הובלה, הגנה, נשימה, הפרשה, חושים, עצבים, הורמונים.

  • האורגניזם בסביבתו (אקולוגיה)

  • התא

נושאי בחירה- אחד מתוך שלושת הבאים:

  • בקרה על ביטוי גנים והנדסה גנטית

  • פיזיולוגיה השוואתית בהיבט התפתחותי מחד תאים ליונקים.

  • חיידקים ונגיפים בגוף האדם.

שעות מעבדה שבועיות

משלימות את הנלמד בכיתה ותואמות לנושאים המועברים בשיעורים:

  • דיפוזיה, אוסמוזה, אנזימים, מיקרוסקופיה, נביטה, נשימה, התא, תסיסה, פוטוסינטיזה.

  • נרכשת ונבדקת שליטה בידע ובמיומנויות חקר במעבדה וכן שליטה בתוכנת אקסל במחשב.

עבודת חקר

הכנת עבודת החקר כוללת עבודה במעבדה וסיור אקולוגי המלווים בדיווח מוקפד.

עבודת החקר מתבצעת בליווי צמוד של מורה הביולוגיה ומטרתה היא הכרת תהליך החקר במקצועות המדעיים.

העבודה, הכוללת 2 שאלות מחקר המתמקדות בתופעה ביולוגית משלבת איסוף מידע רלוונטי, תכנון, ביצוע באמצעות ניסויים מדעיים, עיבוד תוצאות, הסקת מסקנות ודיון בהן.


תנאי קבלה

לימודי מתמטיקה בהיקף של 4-5 יח"ל

bottom of page