top of page

מגמת דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית

מה כוללים הלימודים?

  • לימודי בסיס – מיומנויות התקשורת - התכנים הלימודיים

בלימודי הבסיס יתמקדו בנושאים הבאים: דיפלומטיה,

רב-תרבותיות, כוחו של סיפור, מדיה ויחסים בין-לאומיים.

התלמידים ילמדו וישתלמו במיומנויות הדיון והדוברות,

כישורי מנהיגות ועבודת צוות.

  • מיומנויות התרגום - בפרק זה התלמידים יפתחו הבנה

מעמיקה של מבנה השפה וילמדו על אמצעיה המגוונים.

הם ירכשו ידע ומיומנויות בשפת המקור ובשפת היעד

שיסייעו בתרגום טקסטים ויספקו למשתמש פתרונות

תרגום מתאימים להקשר ולתרבות.

  • ניהול סכסוכים ויישובם - בפרק זה ייחשפו התלמידים

למגוון הגורמים העומדים בבסיסו של סכסוך וילמדו

עליהם. תהליך הלמידה והחקירה יכלול מרכיבים

תיאורטיים, ניתוח וייצור של תרחישים. בחלק המעשי

ילמדו התלמידים לגשר, לנהל וליישב סכסוכים. נוסף על

כך, ישתתפו במגוון פעילויות קהילתיות-חברתיות מחוץ

לבית הספר ושם יישמו את הידע שרכשו.

למי מיועדת המגמה?

המגמה מיועדת לתלמידים הלומדים ונבחנים באנגלית

ברמת 5 יח”ל. היא מתאימה לתלמידים בעלי עניין וסקרנות

אשר רוצים להכיר תחומי דעת שונים כמו תקשורת, יחסים

בינלאומיים, לימודי תרבות, מנהיגות ואתיקה.

למה כדאי ללמוד במגמה?

המגמה מאפשרת לקולו האישי של התלמיד להיהפך לקול

המייצג ציבור או עניין ציבורי בצורה משמעותית ואפקטיבית.

הלימודים יעשו בצורה חוויתית ופעילה באמצעות סדנאות,

משחקי תפקידים, הדמיות, דיונים, עבודה בקבוצות, טיפוח

עבודת צוות, מרצים אורחים ושיתופי פעולה עם בתי ספר

אחרים בארץ ובעולם.

התלמידים יפתחו מיומנויות כגון תקשורת בין-אישית, חשיבה

ביקורתית ויצירתית, כישורי מנהיגות, משא ומתן, יישוב

סכסוכים וגם תרגום. אלה הם נכסים שמהם יפיקו התלמידים

תועלת בחייהם האישיים בהווה ובעבודתם בעתיד.

מגמה חדשנית ובין-תחומית הנלמדת בשפה האנגלית. במסגרת המגמה

התלמידים יפתחו יכולות גבוהות באנגלית, מעבר לרמה הנדרשות ב 5-

יח”ל, בהבעה בע’’פ, בכתב ובקריאה

bottom of page