top of page

מגמת חינוך גופני

א.תולדות החינוך הגופני בתרבות הכללית ובמדינת ישראל.

ב. היבטים ביולוגיים, קינסיולוגיים ופזיולוגיים.

ג. תורת הכושר גופני והפזיולוגיה של המאמץ.

ד. היבטים פסיכולוגיים וחברתיים בחינוך הגופני.

ה. היבטים בריאותיים בחינוך הגופני.

ו. היבטים חברתיים-חינוך לפנאי.

הלימודים המעשיים-1 יח"ל

א. תורת האימון בכושר גופני.

ב.תורת האימון בענפי הספורט:כדורסל, כדורעף, כדורגל.

ג.קורס עוזרי מדריכים בענף הנבחר-קורס פנימי של ביה'ס.

ד. התנסות בהדרכה.

ה. קורס עזרה ראשונה.

המגמה מיועדת לתלמידים שעוסקים בספורט, או ספורטאים

שהתאמנו בעבר, או תלמידים המעוניינים להעמיק ידע והבנה

בתחומי החינוך הגופני העיוניים והמעשיים (בענף הנבחר).

bottom of page