top of page

מגמת כימיה

הכימיה היא מדע העוסק בחומר ובשינויים החלים בו. הכימיה היא מדע ניסויי, כלומר מקצוע מדעי, שלא רק אנשי מחקר, אלא גם תלמידי בית הספר, נדרשים לערוך בו ניסויים בפועל. מדע הכימיה נשען מצד אחד על מדע הפיזיקה ומצד שני הוא אבן היסוד למדעים רבים אחרים כגון : ביולוגיה מולקולרית, ביוכימיה, ביוטכנולוגיה, רפואה, תעשיית התרופות, הנדסת חומרים וכיו"ב. לימודי הכימיה משלבים לימוד תכנים בסיסיים המהווים בסיס מוצק להבנה מעמיקה הנחוצה להבנת העולם הסובב אותנו, יחד עם ביצוע מעבדות חקר הדורשות היכרות עם חומרים, כלים ותהליכי עבודה בשילוב, עם יכולות חשיבה ברמה גבוהה ופיתוח אוריינות מדעית אצל הלומד.

מגמת כימיה


תכנית הלימודים

70%-היבחנות חיצונית

 • מבנה וקישור

 • סטוכיומטריה-חישובים בכימיה.

 • חמצון חיזור

 • חומצות ובסיסים

 • כימיה של מזון-ויטמינים, מינרלים, חומצות שומן וטריגליצרידים.

 • אנרגיה וקינטיקה-אנרגיה בתגובות כימיות וקצב תגובה

 • מעבדות חקר-חלק אחד-היבחנות בעל פה.

30%-היבחנות פנימית

 • כימיה של מזון-סוכרים

 • אנרגטיקה ודינמיקה-תרמודינמיקה ושיווי משקל

 • מעבדת חקר-חלק שני

 • מבנית בחירה: כימיה פיזיקלית או ביוכימיה

תנאי קבלה

לימודי מתמטיקה בהיקף של 4-5 יח"ל

bottom of page