top of page

מגמת ספרדית

הספרדית היא השפה הרישמית של 21 מדינות בעולם. היא אחת משלוש השפות הרישמיות שנקבעו בארגונים בינלאומיים רבים, היא השפה הרביעית בתפוצתה בעולם. בעידן של גלובליזציה ותקשורת דיגיטאלית הפכה הספרדית , יחד עם האנגלית, לאחת משתי השפות המרכזיות הנהוגות בתקשורת הבינלאומית. ידיעת השפה הספרדית מאפשרת להכיר תרבות עשירה וחשובה שנוצרה בשפה זו וממשיכה להיווצר בתחומי הספרות, המוזיקה, הקולנוע, הטלוויזיה, העיתונות ועוד.

מגמת ספרדית

לימודי השפה הספרדית מבוססים על פיתוח

ארבעת תפקודי השפה:

• ההבעה בעל פה ובכתב

• הבנת הנקרא

• הבנת הנשמע

• לימודי יצירות ספרותיות נבחרות כחלק מהכרת התרבות

מטרות לימוד הספרדית:

• לרכוש ידע לשוני בסיסי כדי לתקשר בכתב ובעל פה

• להבין טקסטים כתובים וטקסטים דבורים

• להכיר את התרבות שנוצרה בשפה הספרדית

bottom of page