top of page

מגמת ערבית

תכנית הלימודים

נושאי הלימוד

עיתונות, ספרות, הבנת הנקרא, דקדוק, קוראן ומקראה קלאסית. בכתה י' ניתן ללמוד ערבית כמקצוע בחירה בהיקף של 3 שעות שבועיות. בחינת הבגרות בערבית נערכת בסוף כיתה י"ב .כאשר בחינה בכתב ערכה 70% ו-30% הנותרים למידה משמעותית (הכנת 2 עבודות ובחינה בע"פ על חומר נלמד)

בחינת הבגרות ערוכה בצורה חדשנית ויצירתית . הבחירה גדולה ביותר ועונה על צרכיו של התלמיד בעידן המודרני בצורה חיובית.

החומר לבגרות נמצא באינטרנט והתלמיד יכול ללמוד ולתרגל בעזרתו. במהלך הבחינות התלמיד יכול להשתמש במילון ערבי-עברי .

יש לציין כי חיל המודיעין תומך בתלמידים לומדי ערבית בכיתות ז-יב במטרה לקרב אותם לשפה ולתרבות הערבית.

גדנ"ע מזרחנים

בכיתה י' יציאה לארבעה ימי פעילות במתקן צבאי של החיל בתנאי פנימייה. בכיתה י"א: שלושה ימי פעילות עם העשרה נוספת בנושאי ערבית ,מזרח תיכון

ומודיעין ..

עיסוקים בעתיד

המשך שירות בחיל המודיעין או בשב"כ. שירות במשרדי

ממשלה, כמו: משרד החוץ, משרד הביטחון, משרד הפנים,

עבודה בהוראה, תרגום ופרשנות בנושאי ערבית ומזה"ת,

המשך לימודים באוניברסיטה בתחומי הערבית, מזרח תיכון

ומדעי המדינה.

bottom of page