top of page

מגמת ערבית

כמי שחיים במזרח התיכון לצד שכננו הערבים, אנו רואים בלימודי השפה הערבית כבעלי חשיבות גדולה ביותר. השפה משמשת אמצעי תקשורת בין עמים ובמיוחד בין עמים שכנים. הכרת שפתו של האחר מביאה גם להכרת תרבותו של האחר. לצד היכרות זו ישנה גם חשיבות עליונה להבנת השפה כדרך להכרת השכן האויב. בשנים האחרונות עבר מקצוע הערבית שינויים רבים והפך להיות אחד המקצועות המעניינים והידידותיים לתלמיד. ההוכחה לכך היא תוצאות בחינות הבגרות שהן מהטובות בארץ.

מגמת ערבית

תכנית הלימודים

נושאי הלימוד

עיתונות, ספרות, הבנת הנקרא, דקדוק, קוראן ומקראה קלאסית. בכתה י' ניתן ללמוד ערבית כמקצוע בחירה בהיקף של 3 שעות שבועיות. בחינת הבגרות בערבית נערכת בסוף כיתה י"ב .כאשר בחינה בכתב ערכה 70% ו-30% הנותרים למידה משמעותית (הכנת 2 עבודות ובחינה בע"פ על חומר נלמד)

בחינת הבגרות ערוכה בצורה חדשנית ויצירתית . הבחירה גדולה ביותר ועונה על צרכיו של התלמיד בעידן המודרני בצורה חיובית.

החומר לבגרות נמצא באינטרנט והתלמיד יכול ללמוד ולתרגל בעזרתו. במהלך הבחינות התלמיד יכול להשתמש במילון ערבי-עברי .

יש לציין כי חיל המודיעין תומך בתלמידים לומדי ערבית בכיתות ז-יב במטרה לקרב אותם לשפה ולתרבות הערבית.

גדנ"ע מזרחנים

בכיתה י' יציאה לארבעה ימי פעילות במתקן צבאי של החיל בתנאי פנימייה. בכיתה י"א: שלושה ימי פעילות עם העשרה נוספת בנושאי ערבית ,מזרח תיכון

ומודיעין ..

עיסוקים בעתיד

המשך שירות בחיל המודיעין או בשב"כ. שירות במשרדי

ממשלה, כמו: משרד החוץ, משרד הביטחון, משרד הפנים,

עבודה בהוראה, תרגום ופרשנות בנושאי ערבית ומזה"ת,

המשך לימודים באוניברסיטה בתחומי הערבית, מזרח תיכון

ומדעי המדינה.

bottom of page