top of page

מגמת פיזיקה

מערכות ביוטכנולוגיות 5 יח"ל

פרקי חובה- 70%

מבוא לביוטכנולוגיה תהליכי תסיסה - שימוש בתהליכי תסיסה

בתעשייה.

הנדסה גנטית - עקרונות ושיטות. יישום ההנדסה הגנטית בחקלאות

(השבחת צמחים) וברפואה (ייצור אינסולין, הורמון גדילה, ריפוי גני).

תרביות תאים - גידול תאים של בע"ח וצמחים בתרבית, לייצור והפקה

של חומרים ביולוגים

אימונודיאגנוסטיקה - שימוש בשיטות אימונולוגיות באבחון מחלות,

ושימוש בנוגדנים לריפוי.

חקר מתוקשב ביואינפורמטיקה- שימוש מושכל בכלים

ביואינפורמטיים אותנטיים זמינים ברשת האינטרנט לצורך פתרון

בעיות ביוטכנולוגיות עכשוויות.

פרקי הרחבה והעמקה-30%

ביוקטליזה רקע תיאורטי- חלבונים, אנזימים, קינטיקה אנזימתית,

קיבוע, שיטות ניקוי והפרדה.

מעבדה ביוכימיה מכשירית- רכישת מיומנויות עבודה בסביבה ניסויית

מתקדמת ובאופני עיבוד נתונים באמצעות המחשב.

​​

פרוייקט גמר 5 יח"ל

ביצוע מחקר ניסויי בחסות מעבדת מחקר אקדמית או מפעל תעשייתי.

במקצוע זה כמה דגשים מרכזיים:

• התעמקות בבסיס הידע התיאורטי לנושא נבחר

• מחקר פעיל - ביצוע הלכה למעשה של מחקר יישומי אותנטי

• התנסות בשיטות עבודה מחקריות ובמכשור מתקדם

• עבודת צוות - אחריות משותפת לביצוע המחקר ולתוצאותיו

• קיום דיאלוג עם הקהילה - תרומתם של התלמידים להעלאת מודעות

הקהילה לתחום הנחקר על ידם.

bottom of page