top of page

מגמת פיזיקה

המילה "פיסיקה" מקורה ביוונית ומשמעה "של הטבע". פיסיקה היא מדע העוסק בשאלות הקשורות לאירועים המתרחשים בטבע. הפיסיקה עוסקת במהות הטבע ולכן היא קשורה ומשפיעה על כל המדעים האחרים. תפקידה לתת תיאור של המציאות (הטבע והיקום) ולמצוא עקרונות וחוקים שיסבירו מציאות זו. הפיסיקה מחפשת סדר וסיבתיות בעולם: מהו חומר, מדוע גופים נעים, מדוע הירח אינו נופל עלינו, מניין נובעת אנרגיית השמש.

מגמת פיזיקה

מערכות ביוטכנולוגיות 5 יח"ל

פרקי חובה- 70%

מבוא לביוטכנולוגיה תהליכי תסיסה - שימוש בתהליכי תסיסה

בתעשייה.

הנדסה גנטית - עקרונות ושיטות. יישום ההנדסה הגנטית בחקלאות

(השבחת צמחים) וברפואה (ייצור אינסולין, הורמון גדילה, ריפוי גני).

תרביות תאים - גידול תאים של בע"ח וצמחים בתרבית, לייצור והפקה

של חומרים ביולוגים

אימונודיאגנוסטיקה - שימוש בשיטות אימונולוגיות באבחון מחלות,

ושימוש בנוגדנים לריפוי.

חקר מתוקשב ביואינפורמטיקה- שימוש מושכל בכלים

ביואינפורמטיים אותנטיים זמינים ברשת האינטרנט לצורך פתרון

בעיות ביוטכנולוגיות עכשוויות.

פרקי הרחבה והעמקה-30%

ביוקטליזה רקע תיאורטי- חלבונים, אנזימים, קינטיקה אנזימתית,

קיבוע, שיטות ניקוי והפרדה.

מעבדה ביוכימיה מכשירית- רכישת מיומנויות עבודה בסביבה ניסויית

מתקדמת ובאופני עיבוד נתונים באמצעות המחשב.

​​

פרוייקט גמר 5 יח"ל

ביצוע מחקר ניסויי בחסות מעבדת מחקר אקדמית או מפעל תעשייתי.

במקצוע זה כמה דגשים מרכזיים:

• התעמקות בבסיס הידע התיאורטי לנושא נבחר

• מחקר פעיל - ביצוע הלכה למעשה של מחקר יישומי אותנטי

• התנסות בשיטות עבודה מחקריות ובמכשור מתקדם

• עבודת צוות - אחריות משותפת לביצוע המחקר ולתוצאותיו

• קיום דיאלוג עם הקהילה - תרומתם של התלמידים להעלאת מודעות

הקהילה לתחום הנחקר על ידם.

bottom of page