top of page

מגמת תיאטרון

לימודי התיאטרון פותחים צוהר לעולם תרבותי עשיר, פרי מסורות של מאות ואלפי שנים, החל מהתיאטרון היווני במאה החמישית לפני הספירה ועד לימינו אנו, עולם שלובש ופושט צורה בהתאם לזמן ולמקום. לפיכך יש בכוחם להרחיב את השכלתם ואת עולמם הרוחני של התלמידים.

מגמת תיאטרון

תכנית הלימודים

לימודי התיאטרון משלבים בין עיון ליצירה ומזמנים ללומדים חוויות רגשיות ואסתטיות: כצופים

בהצגות המועלות על הבמה, כקוראי מחזות מז'אנרים ומזרמים שונים, כמתנסים במשחק ובהפקה, וכקוראי טקסטים עיוניים הקשורים לאמנות התיאטרון.

לימודי התיאטרון מזמנים לתלמידים הכרות עם שפת התיאטרון, שפה המשלבת מרכיבים המקיימים ביניהם יחסי גומלין: הטקסט המילולי והטקסט החזותי.

המרכיבים הדרמטיים והבימתיים נשזרים יחד לכדי יצירת אירועים וסיטואציות בהם התלמידים נותנים ביטוי מילולי, רגשי, ופיסי לעולמם.

מכלול המרכיבים של תחום התיאטרון - הרעיוניים, הלשוניים, הקוליים והחזותיים - מאפשר ללומדים לבטא את יכולותיהם ונטיותיהם השונות בעבודת צוות ומתוך כבוד הדדי וסובלנות.

הלימודים במגמת התיאטרון משלבים בין לימודים עיוניים המפגישים את התלמידים עם הפרקים הבולטים בתולדות התיאטרון העולמי ועם מושגי שפת התיאטרון בצורה מעמיקה וחוויתית לבין התנסות מעשית בתחומי התיאטרון השונים בפרט כעבודת השחקן, בדרך של העלאת הפקות בכיתה ולפני קהל.

bottom of page