top of page

מגמת תקשורת

במסגרת הלימודים העיוניים לומדים על התקשורת. עיתון, רדיו, טלוויזיה. מבינים כיצד בנויות הפרסומות, איך עובדת התעמולה, מנתחים את השידורים השונים בטלוויזיה כמו: חדשות, סדרות, טלנובלה, קליפים וכד'. כמו כן, מבינים את הקשיים של התקשורת בחברה דמוקרטית, עוסקים בחופש הביטוי ובוחנים כיצד חופש הביטוי נשמר בארצנו תוך שמירה על כבוד האדם, פרטיותו וזכאותו למשפט הוגן. בין לבין דנים בעניינים שהתקשורת מעלה על סדר היום שלנו. בוחנים את עבודת התקשורת וקונים כלים להערכה וביקורת. 3 יחידות עיוניות. 2 יחידות מעשיות – וידאו או 2 יחידות מעשיות – כתיבה עיתונאית.

מגמת תקשורת

לרשות מגמת התקשורת עומד אולפן תקשורת ובו חדרי עריכה. כמו כן קיים בבית הספק ציוד הסרטה והקלטה העומד לרשות התלמידים לצורך העבודה השוטפת.


במשך השנה, התלמידים מגישים עבודות שהכינו כמו: פרומו לסרט, או צילומים מהבית או הכיתה. השיא הוא עבודות הגמר, סרט שהוכן כולו ע"י התלמידים מהרעיון לתסריט ועד העריכה.

זוהי אחת מן המגמות היחידות מהם יכול תלמיד בבית ספרנו לקבל מיומנות מקצועית בתחומים שונים: כתיבה, צילום, בימוי, תאורה, קול, הפקה ועריכה.


התלמידים הלומדים תקשורת נהנים להכיר את העולם שלנו דרך התקשורת, המידע שנקנה תורם להתמצאות בחיים בכלל ובתקשורת בפרט.


לימודי עיתונות כתובה

לרשות המגמה עומד חדר מחשבים המאפשר גישה למאגרי מידע עבור התלמידים. במשך השנה מגישים התלמידים עבודות בסוגים שונים של כתיבה עיתונאית:

ידיעה חדשותית, מאמר, כתבה, כתבת ראיון ועוד.


התלמידים מכירים את עולם העיתונות הכתובה והמקוונת, מכירים את תפקידיה של התקשורת בחברה, דרכי פעילותה, המניעים והאילוצים העומדים מאחורי הפקת התוצרים התקשורתיים של ארגוני התקשורת ואת השלכותיהם על השיח ותפיסת העולם האישית, החברתית והתרבותית של

הנמענים.


בחלק המעשי (הפקה) מתנסים התלמידים, הלכה למעשה, בהפקת תוצרים תקשורתיים. הלימודים המעשים מאפשרים ניסוי וטעייה, משתפים את התלמיד בתהליכים של יצירת ידע ומונעים צרכנות פאסיבית של ידע הנוצר ע"י אחרים, זאת באמצעות הקניית כלים לצריכה ביקורתית והפקה של תוצרי המדיה.


לקטלוג המלא של סרטי המגמה לחץ כאן

bottom of page