top of page

מגמת תקשורת

לרשות מגמת התקשורת עומד אולפן תקשורת ובו חדרי עריכה. כמו כן קיים בבית הספק ציוד הסרטה והקלטה העומד לרשות התלמידים לצורך העבודה השוטפת.


במשך השנה, התלמידים מגישים עבודות שהכינו כמו: פרומו לסרט, או צילומים מהבית או הכיתה. השיא הוא עבודות הגמר, סרט שהוכן כולו ע"י התלמידים מהרעיון לתסריט ועד העריכה.

זוהי אחת מן המגמות היחידות מהם יכול תלמיד בבית ספרנו לקבל מיומנות מקצועית בתחומים שונים: כתיבה, צילום, בימוי, תאורה, קול, הפקה ועריכה.


התלמידים הלומדים תקשורת נהנים להכיר את העולם שלנו דרך התקשורת, המידע שנקנה תורם להתמצאות בחיים בכלל ובתקשורת בפרט.


לימודי עיתונות כתובה

לרשות המגמה עומד חדר מחשבים המאפשר גישה למאגרי מידע עבור התלמידים. במשך השנה מגישים התלמידים עבודות בסוגים שונים של כתיבה עיתונאית:

ידיעה חדשותית, מאמר, כתבה, כתבת ראיון ועוד.


התלמידים מכירים את עולם העיתונות הכתובה והמקוונת, מכירים את תפקידיה של התקשורת בחברה, דרכי פעילותה, המניעים והאילוצים העומדים מאחורי הפקת התוצרים התקשורתיים של ארגוני התקשורת ואת השלכותיהם על השיח ותפיסת העולם האישית, החברתית והתרבותית של

הנמענים.


בחלק המעשי (הפקה) מתנסים התלמידים, הלכה למעשה, בהפקת תוצרים תקשורתיים. הלימודים המעשים מאפשרים ניסוי וטעייה, משתפים את התלמיד בתהליכים של יצירת ידע ומונעים צרכנות פאסיבית של ידע הנוצר ע"י אחרים, זאת באמצעות הקניית כלים לצריכה ביקורתית והפקה של תוצרי המדיה.


לקטלוג המלא של סרטי המגמה לחץ כאן

bottom of page