top of page
a1b78967755da5f3255c5f4f4c247567_edited.jpg
גדעון רכס

גדעון רכס

נולד ביום כ"א בתמוז תרצ"ד (4.7.1934)
נפל ביום ה' באלול תשי"ד (3.9.1954)

גדעון התמסר לספורט ויחד עם זה חיבב ספרות והרבה בקריאה. אחרי נפול אחיו חיים ז"ל במלחמת-הקוממיות (בקרב על עירק אל-מנשיה) נפטר אביו מרוב צער ויגון והוא היה הנחמה האחת לאמו. אולם את חובתו למולדתו עשה בהתגייסו לחיל-האוויר במאי 1952. עשה קורס מכונאי גוף מטוסים וסיים אותו בהצלחה. ערני, מלא מרץ וחיים היה.

נפל בשעת מילוי תפקידו והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת-יצחק.  באותה שורה נטמן אחיו - חיים ז"ל. האם מסרה את ביתה בכרכור להצנחת שני בניה ובעלה ובהשתדלותה של הגב' יהודית שמחונית הוקם בו מפעל-הנצחה

בשנת תשי"ט (1959).

bottom of page