top of page
בית הספר מבט מבחוץ

חדשות ועדכונים

מסיבת סיום יב

מגמות הלימוד

מגמות הלימוד בתיכון חדרה מאפשרות לכל תלמיד לגלות ולמצות את החוזקות שבו. החל ממגמות הומניות ואמנותיות ועד למגמות מדעיות-ריאליות.

חצר בית הספר של תיכון חדרה
מורה ותלמידה בחצר בית הספר

המורה שלי ואני

אחת לחודש נפגיש בין תלמיד לבין מורה משמעותי שמלווה אותו בתיכון לשיחה. 

bottom of page