strip5.png
266791362_4596628200453107_871440274803213778_n.jpg

שכבת יב' ב"תיכון חדרה" סיימה את השליש הראשון בקבלת תעודות וזריקת עידוד לקראת המשך השנה , בגרויות החורף ובגרויות הקיץ

דפי מקצועות הלימוד
חומרי עזר ועוד

   לוח אירועים

Webtop

כניסה למערכת הציונים

מטלות להגשה

מגמות הלימוד של תיכון

חדרה

.כדורגל, כדורסל וכדורעף

נבחרות הספורט של תיכון

חדרה.

טפסים, גלריה, ויומני מסע

של תלמידי המשלחת לפולין

לזכרם של בוגרי בית הספר

.שנפלו במערכות ישראל

פרוייקטים

חברי המועצה, פרסומים,

גלריית תמונות ועוד

טפסים להורדה

רשימת ההתנדבויות, אנשי

קשר, גלריה ועוד.