strip5.png
182684848_3915983655184235_8143469300039

הפקות הבגרות בתיאטרון של שכבת יב' ב"תיכון חדרה" עלו על בימת אולם "רינה שני" בהתרגשות גדולה.
תלמידי המגמה זוכים לסיים את לימודיהם במגמת התיאטרון בדיוק כפי שחלמו.

4 הפקות רציניות, מושקעות, מבוצעות באופן מרשים ביותר ובכשרון רב. גאוה גדולה!

לחצו לצפייה בתמונות

דפי מקצועות הלימוד,

חומרי עזר ועוד

   לוח אירועים

Webtop

כניסה למערכת הציונים

מטלות להגשה

מגמות הלימוד של תיכון

חדרה

.כדורגל, כדורסל וכדורעף

נבחרות הספורט של תיכון

חדרה.

טפסים, גלריה, ויומני מסע

של תלמידי המשלחת לפולין

לזכרם של בוגרי בית הספר

.שנפלו במערכות ישראל

פרוייקטים

חברי המועצה, פרסומים,

גלריית תמונות ועוד

טפסים להורדה

רשימת ההתנדבויות, אנשי

קשר, גלריה ועוד.