top of page
בית הספר מבט מבחוץ

חדשות ועדכונים

מגמות הלימוד

מגמות הלימוד בתיכון חדרה מאפשרות לכל תלמיד לגלות ולמצות את החוזקות שבו. החל ממגמות הומניות ואמנותיות ועד למגמות מדעיות-ריאליות.

חצר בית הספר של תיכון חדרה
מורה ותלמידה בחצר בית הספר

המורה שלי ואני

אחת לחודש נפגיש בין תלמיד לבין מורה משמעותי שמלווה אותו בתיכון לשיחה. 

bottom of page